ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สอบ TCAS 66 ร่นเวลาสอบเร็วขึ้น และลดวิชาซ้ำซ้อน

ข่าวภาคค่ำ - ทปอ.ประกาศปฏิทินสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCASS 66 ที่เร็วขึ้น โดยจะเริ่มสอบ TGAT TPAT ในเดือนธันวาคมนี้ และยกเลิกวิชาสามัญ เปลี่ยนเป็น A-Level ลดความซ้ำซ้อนของวิชาสอบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาสอบ TCAS66 เริ่มจากเปิดรับสมัคร ช่วงแรก TGAT ความถนัดทั่วไป TPAT ความถนัดวิชาชีพ ในวันที่ 1-10 พฤศจิกายนนี้ และจัดสอบในวันที่ 7-10 ธันวาคม ทั้ง 2 รายวิชา เด็กเลือกได้ว่าจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษคำตอบ 

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงการสอบใหม่ ในช่วงที่ 2 หลังเด็ก ๆ จบ ม.6 ปีนี้ ได้ยกเลิกการสอบวิชาสามัญ เปลี่ยนมาเป็น A-level ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ จัดสอบในช่วง วันที่ 18-20 มีนาคมนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา จนจบ ม.6 เข้าสอบ ลดความซ้ำซ้อนไม่ต้องสอบวิชาเดียวกันหลายครั้ง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ที่ยุบมาเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 จากแต่ก่อนที่ต้องสอบทั้ง PAT คณิตศาสตร์ และวิชาสามัญ

สำหรับการจัดสอบเป็น 2 ช่วง ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่ต้องสอบกระจุกตัวในช่วงเดือนมีนาคม และไม่ไปกระทบกับรายวิชาสอบปลายภาคของโรงเรียนด้วย

สำหรับจำนวนอันดับ และค่าสมัคร รอบ 3 Admission ปีนี้ เด็ก ๆ เลือกสมัครคณะและอันดับสาขาวิชา ที่อยากเรียนได้ 10 อันดับ มีค่าสมัคร เริ่มจาก 150-900 บาท เช่น ถ้าเลือกครบ 10 อันดับ ก็จะต้องเสียค่าสมัครรวม 900 บาท แต่ถ้าเลือกไว้ 5 อันดับ ก็เสียค่าสมัคร 400 บาท เป็นต้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark