ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มประกาศผล 16 ก.ย.นี้

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลงทะเบียนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • รอบที่ 1. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 16 กันยายน 2565
  • รอบที่ 2. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 23 กันยายน 2565
  • รอบที่ 3. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 30 กันยายน 2565
  • รอบที่ 4. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 5. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 6. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 21 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 7. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 28 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน (จะนับจากวันที่กระทรวงการคลัง ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว) หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว เมื่อตรวจสอบพบว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง

แต่หากผู้ลงทะเบียนพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" อาจเกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น
  • รอบที่ 8. (รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น) 20 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2565


สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือบัตรคนจน 2565  เปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา รวมหน่วยงานรับลงทะเบียนกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark