ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 เช็กเลยวางแผนเที่ยว เดือนนี้มีหยุดยาวถึง 4 วันติดและ 3 วันติด


วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 รีบเช็กก่อนวางแผนเก็บกระเป๋าเที่ยว เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดกันรวดถึง 4 วัน เหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุด ซึ่งเดือนตุลาคมนี้มีทั้งวันหยุดราชการ วันพระ วันหยุดธนาคาร ที่เป็นวันหยุดยาว รวมถึงเทศกาลกินเจก็อยู่ในเดือนนี้อีกด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

วันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน  รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ ( 13-16 ตุลาคม 2565)

- 13 ตุลาคม 2565 (วันพฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- 14 ตุลาคม 2565 ( วันศุกร์) วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.)

วันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ ( 22-24 ตุลาคม 2565)

- 23 ตุลาคม 2565 (วันอาทิตย์) วันปิยมหาราช
- 24 ตุลาคม 2565 (วันจันทร์) วันชดเชยปิยมหาราช

ส่วนเทศกาลกินเจ จะเริ่มภายในในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

วันหยุดธนาคาร เดือนตุลาคม 2565

-  วันพฤหัสที่  13 ตุลาคม 2565
-  วันศุกร์ที่  14 ตุลาคม 2565
-  วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565

วันพระ เดือนตุลาคม 2565

- วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
- วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล  (วันออกพรรษา)
- วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
- วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

BUGABOO NEWS
ขอบคุณภาพจาก  pixabay.com โดย idgmart

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark