ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

กกต.เตรียมแผนการเลือกตั้ง สส. 7 พ.ค.66

ข่าวภาคค่ำ - กกต. วางแผนจัดการเลือกตั้ง หลังอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 คาดให้ประชาชนใช้สิทธิ 7 พฤษภาคม 2566 แต่หากมีการยุบสภาก่อน กกต. ต้องเตรียมการเลือกตั้งภายใน 5 วัน หลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา

กกต.เตรียมแผนการเลือกตั้ง สส. 7 พ.ค.66
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่างแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เพื่อเตรียมการก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้หลังวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร และที่คาดว่าจะออกพระราชกฤษฎีกาได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และเปิดรับสมัคร สส. ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 และให้ประชาชนมาใช้สิทธิหย่อนบัตรลงคะแนนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 แต่อย่างไรก็ตาม วันเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากมีการยุบสภาก่อน กกต. จะมีเวลา 5 วัน ในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง หลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา

กกต.เตรียมชี้แจงพรรคการเมือง สิ่งทำได้-ไม่ได้ ก่อนเลือกตั้ง
หลังจากที่ กกต. เตือนให้ระมัดระวังการลงพื้นที่ของ สส. เพื่อพบปะประชาชน และนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังวันที่ 24 กันยายน จะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ซึ่งในวันศุกร์นี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้นัดประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการกิจการของพรรคการเมืองผ่านโปรแกรม Zoom โดยให้ตัวแทนพรรคการเมืองได้ซักถามและทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎหมาย

พรรคการเมือง เดินหน้าประชุมเตรียมเลือกตั้ง
คาดว่าในสัปดาห์หน้า พรรคการเมืองจะได้นำข้อเสนอแนะจาก กกต. ไปชี้แจงต่อสมาชิกพรรค ให้ดำเนินกิจการพรรคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในวันที่ 25 กันยายนนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่จะไปตรวจราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็รอฟังความชัดเจนเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark