ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

บัตรคนจน 2565 รับจำนวนจำกัดหรือไม่? แจ้งผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบต่อไปศุกร์นี้

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว เมื่อทำการตรวจสอบ พบว่า “สถานะไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายใน 3 พฤศจิกายน 2565 นี้ กรณีที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตและมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มี “สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จากกรณีอื่น ๆ ที่เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ แต่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ขณะนี้ยังคงเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน 2565 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. ลงทะเบียน 2565  ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th รับจำนวนจำกัดหรือไม่

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 7 หน่วยงานที่รับลงทะเบียน  ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย , สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ , สังกัดกรมบัญชีกลาง , ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต , ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

สำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ด้วยเช่นกัน

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

รอบที่ 1. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 16 กันยายน 2565

รอบที่ 2. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 28 ตุลาคม 2565

รอบที่ 8. (รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น) 20 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2565

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark