ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงื่อนไขรับเงินประกันรายได้ข้าว หรือเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท รวม 33 งวด

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินเพื่อจ่ายค่าส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ปีการผลิต 2565/2566  และมาตรการคู่ขนาน  และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และอนุมัติกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 81,265.91 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้น

ล่าสุดทางกรมการค้าภายใน ได้ออกมาเปิดเผยถึงเงื่อนไขการจะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวของชาวนา ว่า โครงการประกันรายได้ข้าว ฤดูการผลิต 2565/66 จะประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3.ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
4.ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

จ่ายเงินส่วนต่าง 33 งวด
งวดแรก : เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค. 2565
งวดถัดไป : ทุก 7 วัน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชี ธ.ก.ส.ให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

ชาวนาสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิเงินประกันรายได้ข้าว
-ตามวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว (ไม่ซ้ำแปลง)
-ไม่เกินจํานวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กําหนดไว้สูงสุด
-แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเวลาต่างกัน ได้รับสิทธิตามชนิดข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อน

ส่วนมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 มี 3 มาตรการ ดังนี้
1.ชะลอการขายเกษตรกรเก็บยุ้งฉางตัวเอง (การช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาท ต่อตัน กู้ดอกเบี้ย 0% 5 เดือน)
รายละเอียด : โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 การจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทั้งค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน   

2.ช่วยดอกเบี้ยสหการณ์ ( 1 ล้านตัน ช่วยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 1 ปี , ทำสัญญา : 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66 ,ชำระคืน : ไม่เกิน 31 ธ.ค. 66)
รายละเอียด : โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหการณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน   เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป  วงเงิน 375 ล้านบาท

3.ช่วยดอกเบี้ยผู้ค้าข้าว (4 ล้านตัน ช่วยดอกเบี้ย 3 % ระยะเวลา 2 - 6 เดือน)
รายละเอียด : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก    เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร  เป้าหมายเพื่อดูดซับ 4 ล้านข้าวเปลือก  เก็บสต็อกไว้อย่างน้อย 60-180 วัน (2-6 เดือน)  นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3  ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 ช่วยลดต้นทุนจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล กรมการค้าภายใน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark