ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ชาวนาเฮ วันนี้รับเงินโอนประกันรายได้ข้าว ตรวจสอบเงินเข้า ธ.ก.ส. เริ่มทยอยโอนแล้ว

ข่าวสังคม 22 พฤศจิกายน 2565 - สนามข่าว 7 สี - ยินดีกับชาวนา 4.7 ล้านคน วันนี้ ธ.ก.ส. เริ่มทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีเกษตร ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

หลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาส่วนต่าง ที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นงวดแรก และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวด กระทั่งจบโครงการ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่าง ในโครงการประกันรายได้ข้าว ปีที่ 4 เข้าบัญชีเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.7 ล้านคน โดยรวมถึงเงินช่วยเหลืออีกไร่ละ 1,000 บาท

ส่วนการประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด กำหนดราคาประกันรายได้และจำนวนสิทธิ คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท รายละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ตัน ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชี ธ.ก.ส. ให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีชาวนา รวมเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ตรวจสอบได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark