ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ครม.ช่วยประชาชน และเอกชน เดินหน้าเศรษฐกิจ

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี ยังคงออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และช่วยเหลือภาคเอกชนเดินหน้าทำธุรกิจต่อไป หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการ คุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และรับคำขอสินเชื่อให้ครอบคลุม และยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ หรือ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องมากขึ้น และจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกร โดยจะนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า พร้อมกำชับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาหาแนวทางการให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเรื่องราคาน้ำมันกับไฟฟ้าต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark