ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร กดเงินสดได้ผ่านตู้ ATM เช็กช่องทางตรวจสอบเลย!

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินประกันรายได้ข้าว 6 งวดรวด เข้าบัญชีของเกษตรกรแล้ว โดยงวดที่ 1 - งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่างการชดเชยสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวด

สำหรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จะจ่าย 2 คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละ 1,000 บาท)

ช่องทางตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้ข้าว
-เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ ธ.ก.ส. >>> https://chongkho.inbaac.com/
-ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus
-เกษตรกรจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรสมัครใช้บริการ BAAC Connect
เกษตรกรสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล ธ.ก.ส.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark