ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลลงทะเบียนครั้งสุดท้าย 25 พ.ย.นี้

ตรวจสอบบัตรคนจน

ตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังย้ำประกาศสถานะลงทะเบียนครั้งสุดท้าย 25 พ.ย.นี้

ตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วง เดือนมกราคม 2566 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof/ .go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark