ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

TK คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ปี 65 คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 15 ปี

TK คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ปี 65 คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 15 ปี


 
       บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการ  “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย TK ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประเภทผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 15 ปี ทั้งนี้ TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark