ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คุมเข้มทุจริตการสอบ TGAT TPAT เริ่มพรุ่งนี้

ข่าวภาคค่ำ - ทปอ.ปรับมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ TGAT TPAT ปีนี้ เข้มข้นมากขึ้น ห้ามนำดินสอกด นาฬิกาดิจิทัล และเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบ และตรวจเข้มการขีดเขียนใด ๆ ลงในยางลบ ถือว่าเข้าข่ายทุจริต

ปีนี้จะเป็นปีแรกของการสอบ TGAT หรือ ความถนัดทั่วไป และ TPAT ความถนัดทางวิชาชีพ ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS ปีการศึกษา 2566

วันพรุ่งนี้ (10 ธ.ค.) เด็กนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศกว่า 270,000 คน จะลงสนามสอบวิชาแรก คือ TGAT ที่จะวัดความรู้ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน โดยมีเด็ก ๆ เลือกสอบ TGAT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์กว่า 24,000 คน

รองศาสตราจารย์ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS66 เน้น ปีนี้มีมาตรการคุมสอบที่รัดกุม นอกจากบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้เข้าสอบแล้ว อุปกรณ์ที่นำติดตัวเข้าไปในห้องสอบได้จะมีดินสอไม้ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกาลูกลื่น หน้ากากอนามัยสำรอง

ส่วนนาฬิกา ใช้ได้เฉพาะนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มเท่านั้น ห้ามใช้สมาร์ตวอตช์ หรือ นาฬิกาที่เป็นจอดิจิทัล นอกจากนี้ ทปอ.ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อกันหนาวเข้าห้องสอบด้วย เพื่อป้องกันการทุจริต

อีก 1 เรื่อง ที่เคยเป็นปัญหา ทปอ. เตือนเด็ก ๆ ให้ฝนเลขชุดข้อสอบด้วย จะอยู่ในคำถามข้อแรก ผู้เข้าสอบต้องฝนลงในกระดาษคำตอบด้วย นอกจากนี้ แนะนำให้ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ ถ้าตรวจพบติดโควิด-19 ให้แจ้งสนามสอบทุกสนามได้เตรียมห้องสอบแยกไว้ให้นั่งสอบต่างหาก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark