ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ปี 66 ใช้บัตรประชาชนซื้อช่อดอกกัญชา

ข่าวภาคค่ำ - กรมแพทย์แผนไทย เตรียมออกระบบตรวจสอบเข้มการซื้อขายช่อดอกกัญชา ต้องใช้บัตรประชาชน เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้เด็ก เยาวชน เข้าถึงการใช้กัญชาในทางที่ผิด 

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยความคืบหน้าการจัดระบบควบคุมกำกับการใช้กัญชา ที่จะเริ่มใช้ในปี 2566 จะมีขั้นตอนการใช้โปรแกรมการส่งต่อข้อมูลการขายดอกกัญชาแห้งในร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว วางระบบให้เจ้าของร้าน ต้องแจ้งปริมาณกัญชาที่ครอบครอง แหล่งข้อมูลที่ซื้อมา และขายไป

ที่สำคัญ คนซื้อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และต้องแสดงบัตรประชาชน เสียบบัตรประชาชน เข้ากับเครื่องอ่านบัตร หรือ Card reader ที่ร้านค้า เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลเชื่อมโยง กับระบบตรวจสอบข้อมูล ได้แบบ Real Time ตัดความห่วงกังวลของสังคม ให้สามารถควบคุมการขายช่อดอกกัญชา ไม่ให้รั่วไหล หลุดไปใช้ในทางที่ผิด ๆ เป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชน 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งเป้าหมาย จะนำระบบการตรวจสอบบัตรประชาชน มาใช้กับร้านค้ากัญชาในไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป และขณะนี้ มีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วกว่า 5,000 แห่ง เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีประมาณ 2,000 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวย่านทองหล่อ และถนนข้าวสาร

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark