ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2566" วงเงิน 40,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้างเช็ก

ช้อปดีมีคืน 2566

เปิดเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566 ของขวัญปีใหม่รัฐบาล ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้วงเงินสูงสุด 40,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้างเช็กเลย

ช้อปดีมีคืน 2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการช้อปดีมีคืน วงเงิน 40,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2566 ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีมีดังนี้

ต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ยกเว้นการซื้อหนังสือแบบเล่ม E-book และสินค้า OTOP นำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากรเท่านั้น
2.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากรเท่านั้น


โดยสินค้าที่ไม่สามารถเข้ามาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ได้แก่

-ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ
-ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
-ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
-ค่าบริการจัดนำเที่ยว
-ค่าที่พักในโรงแรม
-ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
-ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการ
-ค่าประกันวินาศภัย
ช้อปดีมีคืน 2566

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark