ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มมกราคม 2566 อัปเดตโอนช่วยอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่


ความคืบหน้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 เดือนมกราคม ผู้ที่ถือบัตรอยู่ กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2566

-เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
-ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท
-ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
-ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

ส่วนเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถอนเป็นเงินสด และ สะสมในเดือนถัดไปได้ สามารถนำบัตรไปกดเงินสดได้ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 มกราคม 2566

-เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
-สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

หมายเหตุ: ครม.อนุมัติ  ต่ออายุค่าน้ำ และ ค่าไฟ ออกไปอีก7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

วันที่ 22 มกราคม  2566

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark