ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เส้นทางปีใหม่ 2566 เปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่ม 29 ธ.ค. 65 เช็กเลยก่อนเดินทาง

เส้นทางปีใหม่ 2566

เส้นทางปีใหม่ 2566 เช็กก่อนเดินทาง กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่ม 29 ธ.ค. 2565

เส้นทางปีใหม่ 2566 (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) ของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้

-  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558

3.เปิดให้บริการชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ รวมเปิดใช้ระยะทาง 64 กม. เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

โดยการเปิดให้บริการจะเป็นในรูปแบบการเดินรถทางเดียว จะเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน โดยการเปิดให้บริการมีรายละเอียดดังนี้

– ขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565
– ขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566

การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ มีจุดเข้า – ออก ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 3 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 0 2206 3789

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ,ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark