ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดปฏิทินเช็ก! รวมวันหยุดราชการปี 2566 รวมวันหยุดชดเชย ปีนี้ได้หยุดรวมถึง 24 วัน


เปิดปฏิทินเช็ก! รวมวันหยุดราชการปี 2566 รวมวันหยุดชดเชย ปีนี้ได้หยุดรวมถึง 24 วัน

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 จำนวน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2566 จึงจะมีสัปดาห์ที่ได้หยุดยาว 4 วันติด คือตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม

สรุปรวมวันหยุดราชการปี 2566 มีทั้งหมด 19 วัน เมื่อรวมวันหยุดชดเชย ได้หยุดรวม 24 วัน BUGABOONEWS พาเปิดปฏิทินเช็กวันหยุด เตรียมวางแผนล่วงหน้ากันได้เลย

วันหยุดราชการ 2566

เดือนมกราคม
-วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
-วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม
-วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน
-วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
-วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
-วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
-วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม
-วันพฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
-วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
-วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เดือนมิถุนายน
-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
-วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

เดือนกรกฎาคม
-วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เดือนสิงหาคม
-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
-วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
-วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

เดือนกันยายน
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2566

เดือนตุลาคม
-วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

เดือนพฤศจิกายน
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม
-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
-วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
-วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี


 
BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark