ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว จำนวนประชากรทั้งสิ้น ปี 65 จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

โดยทั่วประเทศไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร
2.ขอนแก่น
3.ชลบุรี
4.ชัยภูมิ
5.เชียงราย
6.เชียงใหม่
7.นครราชสีมา
8.นครศรธรรมราช
9.นครสวรรค์
10.นนทบุรี
11.บุรีรัมย์
12.ปทุมธานี
13.ร้อยเอ็ด
14.ศรีสะเกษ
15.สกลนคร
16.สงขลา
17.สมุทรปราการ
18.สุราษฎร์ธานี
19.สุรินทร์
20.อุดรธานี
21.อุบลราชธานี

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่ ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark