ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ศธ.ยกเลิกกฎระเบียบไว้ทรงผมนักเรียน

ข่าวสังคม 25 มกราคม 2566 - สนามข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน และให้อำนาจแต่ละโรงเรียน กำหนดขึ้นมาเองตามบริบทที่แตกต่างกัน แต่ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน และผู้ปกครอง ด้านกลุ่มนักเรียนเลว วิพากษ์วิจารณ์การยกเลิกดังกล่าว ไม่ทำให้เกิดเสรีทรงผมนักเรียนอย่างแท้จริง จะทำให้ผมสั้นเกรียน และผมสั้นเท่าติ่งหูกลับมาอีกแน่นอน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จากนั้นจะออกเป็นหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเวียนแนวปฏิบัติการไว้ทรงผมของนักเรียนแทน

ซึ่งการไว้ทรงผมของนักเรียน จะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้ ภายหลังจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนักเรียน สภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนการประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน

ด้านกลุ่มนักเรียนเลว ที่เรียกร้องเรื่องทรงผมนักเรียนเสรีมาโดยตลอด ทวีตข้อความ ไม่รู้สึกยินดีกับการยกเลิกกฎทรงผมนักเรียนครั้งนี้ เพราะสิ่งที่ทำไม่ใช่ "เสรีทรงผม" แต่คือ "สุญญากาศกฎทรงผม" เพราะจะทำให้โรงเรียนมีอำนาจตั้งกฎทรงผมนักเรียนตามใจชอบ ยิ่งจะทำให้โรงเรียนได้ใจ และบังคับนักเรียนตัดผมได้อย่างอิสระ แม้จะมีข้อกำหนดให้หาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่โรงเรียนจะทำ หรือไม่ทำตามก็ได้ ในไม่ช้าจะเห็นโรงเรียนกลับมาออกกฎทรงผมเกรียน และผมสั้นเท่าติ่งหูอีก พร้อมย้ำว่า "ยกเลิกกฎทรงผมเฉย ๆ ไม่เท่ากับเสรีทรงผม"

ส่วนในโลกออนไลน์ ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอสมควร ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าเหมือนเป็นการโยนให้โรงเรียนกลับมาเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบ ซึ่งอาจจะทำให้บางแห่งวนกลับไปใช้ระเบียบที่ตึงเกินไป ทางที่ดีกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดออกมาให้ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดี๋ยวกัน ไม่ควรลอยตัวเหนือปัญหา และไม่จัดการเชิงนโยบาย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark