ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งหนังสือถึงตำรวจ 3 หน่วย แก้บริการวีไอพี

เช้านี้ที่หมอชิต -  ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิ ห่วงภาพลักษณ์เสียหายจากบริการวีไอพี ส่งหนังสือถึงตำรวจ 3 หน่วยงานให้ปฏิบัติตาม

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ เหตุการณ์บุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ตั้งแต่ประตูทางเข้าสะพานเทียบอากาศยาน การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

รวมถึงการจัดรถนำ ที่มีสักษณะคล้ายการนำขบวนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ที่เกี่ยวข้องกับการผ่านเข้า-ออก หรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยนั้น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พิจารณาแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยการบิน ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดังนั้น จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่ถือบัตรอนุญาตบุคคล ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกให้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่กำหนดไว้ ในแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.สวมเครื่องแบบของหน่วยงานขณะปฏิบัติหนัาที่ งดเว้นการแต่งกายชุดครึ่งท่อน

2. ผ่านเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานเท่านั้น

3. ติดบัตรอนุญาตแสดงตนให้เห็นหน้าบัตรได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

หากไม่ปฏิบัติตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะดำเนินการยึดบัตร และสงวนสิทธิ์ในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการถาวร

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark