ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ห้องเช่าการเคหะ วันละ 40-50 บาท โค้งสุดท้าย! ทำสัญญาภายใน 31 ม.ค. 66 นี้

ห้องเช่าการเคหะ

ห้องเช่าราคาพิเศษจากการเคหะ เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท ตกเฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท ต้องทำสัญญาภายใน 31 ม.ค.นี้

ห้องเช่าการเคหะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” สำหรับผู้มีรายได้น้อย กว่า 5,000 หน่วยทั่วประเทศ เริ่มต้นค่าเช่า 1,200 บาท และ 1,500 บาทต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ระยะเวลาสัญญาเช่า 1 ปี (ค่าเช่าราคาพิเศษสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) หลังจากนั้นจะคิดอัตราค่าเช่าปกติตามทำเลที่ตั้งของแต่ละโครงการ

สำหรับทำเลห้องเช่าราคาพิเศษ แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โครงการ 2,205 หน่วย เช่น นวนคร พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน บางพลี เพชรเกษม สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) และนครปฐม เป็นต้น และโครงการในส่วนภูมิภาค จำนวน 42 โครงการ 2,844 หน่วย เช่น นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี สงขลา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ 5,049 หน่วย

นอกจากนี้ ยังมี “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็นโครงการใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ทันที จำนวน 6 โครงการ ใน 6 ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี ลำปาง และนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ในราคาเดือนละ 1,500 บาท ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เช่าโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติของโครงการนั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี) หากเคยทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติในโครงการอื่นต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1615 หรือเว็บไซต์ การเคหะแห่งชาติ คลิก www.nha.co.th

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก  รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล,การเคหะแห่งชาติ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark