ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วันหยุดธนาคาร 2566 ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคาร กรณีพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566

 วันหยุดธนาคาร 2566

วันหยุดธนาคาร 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคาร กรณีพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566

วันหยุดธนาคาร 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก  ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark