ข่าวในหมวด ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ 14 มี.ค.66

ทั่วไทยอากาศร้อน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เป็นเพราะอะไร ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ในขณะที่ ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับฝุ่นปกคลุม ยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออก ทำให้ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สูง 1-2 เมตร

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น เช้า ๆ มีหมอก อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส กับมีฝน 10% ของพื้นที่

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆมาก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ทะเลบริเวณที่ฝนตก คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ฝนตก 10% ของพื้นที่ ตกได้ที่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อากาศร้อน 32-36 องศาเซลเซียส อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark