ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

วันนี้มีอะไร : เปิดลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เช้านี้ที่หมอชิต - ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง อย่าลืมเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งโทรศัพท์มือถือ บัตรประชาชน และใบแจ้งค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ คือ ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับสิทธิในเดือนนั้น และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด แต่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

ช่วงนี้ทั้งฝุ่น ทั้งอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกิน หนีไม่พ้นค่าไฟฟ้าแพงขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เตรียมเงินกันไว้ให้ดีเพราะเข้าสู่หน้าร้อน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark