ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ได้เฮเทกระจาด ครม.ประกาศเพิ่มค่าตอบแทน อบต.- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

เช้านี้ที่หมอชิต - ได้เฮเทกระจาด ครม. ประกาศ เพิ่มค่าตอบแทน อบต.- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมนัดเกือบสุดท้าย

เมื่อวานนี้ มีมติ ครม.ออกมาหลายเรื่อง มติหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะสร้างรอยยิ้มไปทั่วทุกตำบลหมู่บ้านแน่นอน โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการปรับขึ้นค่าตอบแทนครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบด้วย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า อัตราเงินตอบแทนเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงขึ้น จึงปรับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่และให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีความทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark