ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับซื้อไข่ไก่ 1 ล้านฟอง

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อไข่ไก่จำนวนกว่า 1 ล้านฟอง เพื่อแจกจ่ายช่วยค่าครองชีพประชาชน และช่วยเหลือเกษตรกร ไปในคราวเดียวกัน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับซื้อไข่ไก่ 1 ล้านฟอง
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประสบปัญหามานาน ทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบราคาสูง สภาพอากาศ การปลดแม่ไก่ยืนกรง ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่คงที่ ส่งผลต่อการกำหนดราคา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการรับซื้อไข่ไก่ จำนวน 1,000,000 ฟอง จากเกษตรกรผู้ประสบปัญหา และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการกระจาย ไข่ไก่ ให้ถึงมือของผู้บริโภค ที่เข้าใช้บริการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการรองรับปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาด และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพผู้บริโภคในคราวเดียว และเป็นการรักษาสมดุลตลาด ในภาวะที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับราคาไข่ไก่ปัจจุบัน ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 3 บาท 40 สตางค์ ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่งปรับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นฟองละ 20 สตางค์ หรือ 6 บาทต่อแผง ปริมาณ 30 ฟอง จากราคาเดิม อยู่ที่ฟองละ 3 บาท 20 สตางค์

กระทรวงพาณิชย์ เร่งระบายมะยงชิดช่วยเกษตรกร
อีกสินค้าที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ มะยงชิด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้นำมะยงชิดจากเกษตรกร มากระจายจำหน่ายตามรถโมบาย เพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตออกสู่ตลาด และให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพ ราคาไม่แพง อีกทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคา เนื่องจากปีนี้ สภาพอากาศหนาวเย็นยาวนาน ทำให้มะยงชิดออกผลผลิตปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาเกินเท่าตัว และทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงร้องขอให้รัฐช่วยเหลือ เนื่องจากได้ลงทุนค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าแรงงานในการดูแลสวน

โดยในปีนี้ราคามะยงชิดจัมโบ้ ขนาดใหญ่ ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท เท่านั้น ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมา ที่ราคากิโลกรัมละ เกือบ 200 บาท อีกทั้ง ภาครัฐ ได้ย้ำให้ผู้ค้า ปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกินราคา ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark