ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เลือกตั้ง 2566 รวมหมายเลขและเบอร์พรรคการเมือง ทั้งหมด


เริ่มแล้ว การเลือกตั้ง 2566 วันนี้ (4 เมษายน 2566) ผลการจับเบอร์บัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ของพรรคการเมือง โดยวันนี้มีพรรคการเมืองลงชื่อจับเบอร์รวม 49 พรรคการเมือง ดังนี้

หมายเลข 1 พรรคใหม่
หมายเลข 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
หมายเลข 3 พรรคเป็นธรรม
หมายเลข 4 พรรคท้องที่ไทย
หมายเลข 5 พรรคพลังสังคมใหม่
หมายเลข 6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
หมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 พรรคแรงงานสร้างชาติ
หมายเลข 9 พรรคพลัง
หมายเลข 10 พรรคอนาคตไทย
หมายเลข 11 พรรคประชาชาติ
หมายเลข 12 พรรคไทยรวมไทย
หมายเลข 13 พรรคไทยชนะ
หมายเลข 14 พรรคชาติพัฒนากล้า
หมายเลข 15 พรรคกรีน
หมายเลข 16 พรรคพลังสยาม
หมายเลข 17 พรรคเสมอภาค
หมายเลข 18 พรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 19 พรรคภาคีเครือข่ายไทย
หมายเลข 20 พรรคเปลี่ยน
หมายเลข 21 พรรคไทยภักดี
หมายเลข 22 พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 23 พรรครวมใจไทย
หมายเลข 24 พรรคเพื่อชาติ
หมายเลข 25 พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 26 พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 27 พรรคพลังธรรมใหม่
หมายเลข 28 พรรคไทยพร้อม
หมายเลข 29 พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 30 พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 31 พรรคก้าวไกล
หมายเลข 32 พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 33 พรรคไทยเป็นหนึ่ง
หมายเลข 34 พรรคแผ่นดินธรรม
หมายเลข 35 พรรครวมพลัง
หมายเลข 36 พรรคเพื่อชาติไทย
หมายเลข 37 พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 38 พรรคเพื่อไทรวมพลัง
หมายเลข 39 พรรคมิติใหม่
หมายเลข 40 พรรคประชาภิวัฒน์
หมายเลข 41 พรรคไทยธรรม
หมายเลข 42 พรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 43 พรรคพลังสหกรณ์
หมายเลข 44 พรรคราษฎร์วิถี
หมายเลข 45 พรรคแนวทางใหม่
หมายเลข 46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
หมายเลข 47 พรรครวมแผ่นดิน
หมายเลข 48 พรรคเพื่ออนาคตไทย
หมายเลข 49 พรรครักษ์ผืนป่า

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark