ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : คดีโกงของนักการเมือง บทเรียนสะท้อน ก่อนเลือกตั้ง 66

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ หยิบรายงาน 10 ปี คดีโกงของนักการเมืองไทย ร่วมมือกับข้าราชการ จนสร้างความเสียหายให้ประเทศจำนวนมาก เรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนสะท้อนการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงอย่างไร ติดตามกับ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข

โกงเลือกตั้ง, ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ, โกงจัดซื้อจัดจ้างและฮั้วประมูล, เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง, ประพฤติมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คือ ตัวอย่างลักษณะความผิดของนักการเมืองไทยที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจากการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ เฉพาะคดีที่มีการชี้มูลความผิดโดย ป.ป.ช. และการตัดสินคดีโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 10 ปี ทั้งจากพรรคใหญ่และเล็ก ซึ่งร่วมมือกันทำเป็นเครือข่ายกับข้าราชการประจำ จนสร้างความเสียหายให้กับรัฐจำนวนมาก แต่ขณะที่การเอาผิดกับนักการเมืองกลับไม่ค่อยปรากฏให้เห็น

แต่ละปีมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ของนักการเมืองที่ส่อไปในทางทุจริตจำนวนมาก แต่กว่าเรื่องราวเหล่านี้จะถูกตรวจสอบ ชี้มูล หรือถูกศาลตัดสินว่าผิดจริง ก็ต้องใช้เวลา แถมบางคดีก็เอาผิดใครไม่ได้เพราะหมดอายุความ จึงมีข้อห่วงใยถึงการเลือกตั้งที่กำลังคืบคลานเข้ามา เพราะปรากฏข้อมูลว่ามีนักการเมืองที่ถูกดำเนินคดีคอร์รัปชันหลายคนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.

อยากเห็นประเทศพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นโอกาสและวาระของคนไทย ออกไปใช้สิทธิและเสียงที่ตนเองมี เลือกนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่นักการเมืองที่เป็นตัวแทนของนายทุนหรือเป็นตัวแทนของพวกพ้องที่จ้องจะแสวงหาผลประโยชน์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark