ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

33 ทูต ทำภารกิจกระบอกเสียงให้ กทม.

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กรุงเทพมหานคร พลิกโฉมการสื่อสาร ส่งทูต 33 สาขาอาชีพ เป็นกระบอกเสียง สร้างความเข้าใจที่ดี ต่อสายงานอาชีพ ให้ประชาชนรับรู้ ป้องกันข่าวลวง ลดข่าวลือ ให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ติดตามจากรายงาน

วิกฤตการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดปัญหาตามมารอบด้าน เป็นอุปสรรคต่อการบริหารบ้านเมือง

กรุงเทพมหานคร ปั้นแต่งบุคลากร กทม.ยุคใหม่ เป็นผู้นำการสื่อสารภารกิจ เผยโฉม 33 ทูตสื่อสารฝีมือดี ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ให้ข้อมูลงานบริการด้านต่าง ๆ ลบภาพจำการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นครู เทศกิจ แพทย์ รวมถึงคนทำงานด้านอื่น ๆ ตอบโจทย์นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ให้มีประสิทธิภาพ

เช่น ด้านการศึกษา ถูกส่งมอบภารกิจให้ครู กทม.ตัวจริง เป็นตัวแทนเผยแง่มุมดี ๆ ของโรงเรียน ไม่ให้ถูกด้อยค่า และมีการศึกษาเท่าเทียมโรงเรียนดัง 

ส่วนด้านการแพทย์ ต้องทำความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการ Telemedicine ผ่านการตรวจรักษา วินิจฉัยโรคผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รักษาได้ ให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

นับจากนี้ 33 ทูตสื่อสาร กทม. ใน 33 วิชาชีพ จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารคนไกลให้ใกล้กัน ป้องกันข่าวลวง ข่าวลือที่ทำให้เสียชื่อเสียง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark