ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ปิยบุตร เตือน ก้าวไกล ระวัง 2 ประเด็นใน MOU เป็นบ่วงรัดคอ

เช้านี้ที่หมอชิต - ขณะที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กของตนเองถึงประเด็นเอ็มโอยูร่วมรัฐบาลว่า ไม่เห็นด้วย 2 ประเด็นสำคัญ พร้อมเตือนก้าวไกลระวังเป็นบ่วงรัดคอ อีกทั้งเนื้อหาแตกต่างจากเนื้อหาในร่าง MOU เดิม

นายปิยบุตรระบุว่าตนเองอ่าน MOU แล้วไม่เห็นด้วยในสองประเด็น ซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOU สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อ

ประเด็นแรก การเพิ่มข้อความที่ว่า "ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์" เหตุผลเพราะข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองได้อยู่แล้ว พวกที่ทำแบบนี้ได้ คือ พวกก่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้น

ตรงกันข้าม การเขียนลงไปแบบนี้ คือ การแสดงออกแบบ "กินปูนร้อนท้อง" หรือ "วัวสันหลังหวะ" และการเพิ่มถ้อยคำที่ว่า "สถานะอันเป็นที่สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์" ก็อาจเป็น "บ่วงรัดคอ" ที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในอนาคต

ต่อมานายปิยบุตรได้อธิบายอีกสเตตัสว่า น่าเสียดายที่ตัดข้อความเรื่องการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองออกไป และย้ำอีกครั้งว่า ตนเองไม่ได้บอกว่าต้องใส่เรื่องแก้ 112 ลงไปใน MOU ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องประนีประนอม แต่ตนเห็นว่า MOU แบบร่างสุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อนั้น พอไปได้แล้ว เหมาะสมแล้ว ประนีประนอมแล้ว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark