ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

Women in Tech Roadshow

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ด้วยโลกที่กำลังหมุนตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้คนไม่ว่าหญิงหรือชาย ต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและการร่วมกันทํางานอย่างกว้างขวาง ในปี 2563 หัวเว่ย จึงได้ริเริ่มเปิดตัวโครงการ Women in Tech อย่างเป็นทางการ โดยให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามแนวคิดของโครงการ "Tech for Her, Tech with Her, Tech by Her เทคโนโลยีเพื่อผู้หญิง เทคโนโลยีโดยผู้หญิง และเทคโนโลยีสำหรับผู้หญิง"

โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้เหล่าคุณแม่ ติดตามการเจริญเติบโตของทารกและการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้หญิงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นอกจากนี้ หัวเว่ย ยังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง ซึ่งในครั้งนี้เป็นปีแรกที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้จัดโครงการ Women in Tech Roadshow โดยร่วมกับองค์กร ITU และ UNESCO โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้หญิงในหลากหลายอาชีพ

ปัจจุบันหัวเว่ยได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลทั้งชายและหญิง เพื่อยกระดับศักยภาพและมอบชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการบ่มเพาะบุคคลกรนี้จะสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในด้านเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark