ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ศาลปกครอง สั่งแก้ปัญหามลพิษบ่อขยะ ภายใน 180 วัน จ.นครศรีธรรมราช

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ศาลปกครองนครศรีธรรมราชสั่งเทศบาลนครศรี-หน่วยงานรัฐ เร่งแก้ปัญหามลพิษบ่อขยะ ที่สร้างความเดือดร้อนในชาวบ้าน ให้เสร็จภายใน 180 วัน นับจากคดีถึงที่สุด

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช อ่านคำพิพากษาคดีกลิ่นเหม็น และน้ำเสียจากบ่อกำจัดขยะ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริเวณบ่อขยะของเทศบาล พื้นที่ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยให้นำขยะมูลฝอยออกจากบ่อขยะ และกำจัดขยะส่วนที่เหลือตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งห้ามนำขยะมาทิ้งเพิ่ม ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้ อบต.นาทราย และ อบต.นาเคียน เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบเหตุเดือดร้อน และรายงานให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และศาลฯ ทุก ๆ 15 วัน

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมควบคุมมลพิษ เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องรายงานทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก ๆ 30 วัน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องติดตามตรวจสอบว่า มลพิษจากบ่อขยะมีสภาพร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษหรือไม่ และให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนด้านงบประมาณ และการปฏิบัติในการดำเนินการกำจัดขยะ

ทั้งนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 51 ราย ประกอบด้วย ชาวบ้านพื้นที่ตำบลนาทราย ตำบลนาเคียน และตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มายื่นฟ้องเทศบาลนครศรีธรรมราชกับเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวม 14 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขอให้ยุติการประกอบการบ่อขยะ และมีคำสั่งห้ามหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลภายนอก นำขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเข้ามาเทเพิ่ม และร่วมกันประกาศให้พื้นที่บ่อกำจัดขยะกับพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark