ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ย้อนดูนโยบายเพื่อไทย ป.ตรี 25,000 ค่าเเรงขั้นต่ำ 600 เงินดิจิทัล 10,000 เป็นไปได้หรือไม่


ย้อนดูนโยบายเพื่อไทย ป.ตรี 25,000 ค่าเเรงขั้นต่ำ 600 เงินดิจิทัล 10,000 เป็นไปได้หรือไม่

พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ผ่านฉลุย สมาชิกรัฐสภาไฟเขียวโหวตนั่งนายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย ความหวังกับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ ถูกนำกลับมาเป็นประเด็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างอีกครั้ง ทั้งค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จะทำได้จริงอย่างที่ประกาศไว้หรือไม่ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปย้อนดูนโยบายด้านต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

นโยบายเศรษฐกิจ
-อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำปีละ 5%
-เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
-ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี หรือทำงานราชการเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท ภายในปี 2570
-ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
-คนไทยทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะได้เติมเงิน 10,000 บาท ลงกระเป๋าเงินดิจิทัล
-สร้างเขตธุรกิจใหม่ นำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่
-เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 3 ล้านล้านบาท ในปี 2570
-ยกระดับสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว 120 ล้านคน และปริมาณการ-ขนส่งสินค้า cargo จำนวน 3 ล้านตัน ภายในปี 2570


นโยบายเกษตรเพิ่มรายได้เกษตร
-พักหนี้เกษตรกร 3 ปีทั้งต้น ทั้งดอกทันที
-การผ่าตัดภาคเกษตรเริ่มที่การ “เพิ่มอุปสงค์และปรับอุปทานภาคการเกษตร” นำนวัตกรรมมาสนับสนุน การเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุน การแปรรูปสู่มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น
-เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆ และมีขนาดของความต้องการสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ มากขึ้น
-ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การแปรรูป และการสกัดสารสำคัญ ซึ่งมีประโยชน์สูง และมีมูลค่าสูง
-ส่งเสริมการเลี้ยงโค
-ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

นโยบายประมง
-ยกเลิก พ.ร.ก. ที่เป็นผลพวงรัฐประหารทันที และบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉบับใหม่ที่ร่วมเขียนโดยพี่น้องชาวประมงตัวจริง
-เร่งเจรจาข้อตกลง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) ใหม่โดยตรงกับสหภาพยุโรป (EU)
-ปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน
-ฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเล


นโยบายคมนาคมพลิกโฉมระบบคมนาคมทั่วประเทศ
-“รถไฟฟ้า กทม.” 20 บาทตลอด
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้นสามทุกขบวน
-ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศ ให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับประจำ (Commute)
-เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้า จากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ
-เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ


นโยบายสาธารณสุขยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค
-บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย
-รักษาและจ่ายยาออนไลน์ ลดภาระของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
-ระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9-11 ปีทุกคน และผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV
-Mental Health สุขภาพจิตคนไทยจะไม่ถูกละเลย
-ส่งเสริมให้มีสถานชีวาภิบาล
-กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลประจำเขตครบทั้ง 50 เขต

นโยบายการศึกษา
-“ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน Learn to Earn” เพื่อ “เรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต”
-“Free tablet for all” โครงการ 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต และโครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาผ่านออนไลน์
-โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับประชาชน
-เรียนฟรีต้องฟรีจริง เพิ่มงบอาหารกลางวันและบริการรถรับส่งนักเรียนฟรี
-เรียนอาชีวะฟรีมีอยู่จริง ปั้นสถานอาชีวะเป็นศูนย์สร้างสรรค์สร้างตัวได้
-โรงเรียน 2 ภาษาในทุกท้องถิ่น สอนภาษาต่างประเทศ
-มีศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ให้ครบทุกจังหวัด

นโยบายด้านพลังงาน
-ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด
-ลดราคาน้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้าทันที
-เปลี่ยนรถเมล์กรุงเทพฯ เป็นรถไฟฟ้า

นโยบายด้านการเมือง
-จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้สมัครโดยสมัครใจ
-มุ่งกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อม

นโยบายด้านยาเสพติด
-ยาเสพติดกับเพื่อไทยอยู่ร่วมกันไม่ได้
-“ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขาย” อย่างเต็มรูปแบบรวมไปถึงการ “ยึดทรัพย์” ของผู้ผลิตและผู้ขาย
-เปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เพื่อเข้าจัดการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดอย่างถาวร
-เร่งพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดน สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ สร้างทางเลือกให้ประชาชน เพื่อดึงคนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร
-“เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”

นโยบายสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ
สร้างความเสมอภาคในสังคม แก้กฎหมายให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิทางกฎหมายและสวัสดิการรัฐอย่างเท่าเทียม ไม่มีใครต้องถูกกีดกันจากเงื่อนไขทางเพศสภาพและเพศวิถี เช่น สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิในการหมั้น การอุ้มบุญ การขอสัญชาติ

นโยบายสิทธิสตรี
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดฟรีสำหรับผู้หญิงทุกคน

ทั้งนี้ ในช่วงหาเสียงพรรคเพื่อไทยเคยประกาศ นโยบายด่วน 3 ด้าน ที่จะทำทันทีนั้น คือ

1.ครอบครัวไหนมีรายได้รวมไม่ถึง 20,000 บาท จะอุดหนุนให้มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน
2.เติมเงินให้ทุกคนด้วยนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้จับจ่ายใช้สอยในร้านค้าภายในพื้นที่กำหนด
3.ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเป็น 600 บาท และเงินตอบแทนปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี 2570

โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เคยเปิดข้อมูล หากพรรคเพื่อไทยจะดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ จะต้องใช้เงินกว่า 1.7 ล้านล้านบาท เฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท ก็ปาเข้าไป 5.6 แสนล้านบาทแล้ว การจัดการนำอีกกว่า 500,000 ล้านบาท และสวัสดิการผู้สูงอายุอีก 300,000 ล้านบาท

อ่านข่าว :  เปิด 3 นโยบาย 6 พรรคการเมือง ใช้เงินมหาศาล
 
BUGABOONEWS
ข้อมูลจาก พรรคเพื่อไทย, Ch7HD

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark