ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ตรวจสอบหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลางานเกือบ 2 เดือน จ.ร้อยเอ็ด

ห้องข่าวภาคเที่ยง - พนักงานออฟฟิศลางานได้ไม่นาน ก็ต้องรีบกลับมาทำงานต่อ แต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าสำนักปลัดฯ คงต่างออกไป เพราะลายาวติดต่อกันได้นานเกือบ 40 วัน

เรื่องนี้ถูกแฉโดยเฟซบุ๊กเพจ "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" บอกว่า "จัดสรรเก่ง นายก็มีน้ำใจ ลาคร่อมวันหยุดยาว ๆ ต่อเนื่องไม่มีพัก รวม ๆ แล้วเฉียดสองเดือน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ลาพักผ่อนรวดเดียว ตั้งแต่ 15 มี.ค. ถึง 7 พ.ค.66 จากนั้นลากิจต่ออีก จากวันที่ 8-11 พ.ค.66" เบ็ดเสร็จแล้ว ลายาวต่อเนื่องกันถึง 58 วัน  

ล่าสุดเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการลางานของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ ซึ่งในการไต่สวน ได้อ้างว่า การลางานในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง เพราะสะสมวันหยุดไว้ แล้วนำมาลางานต่อเนื่องทีเดียว ซึ่งแปลว่าไม่มีความผิด ทั้งยังได้รับการรับรองจากนายก อบต. และปลัด อบต. ว่าสามารถทำได้

ด้าน ปลัด อบต.อาจสามารถ ก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลางานของลูกน้อง เป็นไปตามระเบียบที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "รับราชการติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ" ทั้งยังมีการระบุอีกว่า "ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ" ฉะนั้น เชื่อว่าการลาครั้งนี้สามารถทำได้ ไร้ความผิด และชี้แจงต่อว่า ในส่วนที่มีการลาเพิ่มอีก 3 วัน เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเนื่องจากหาเที่ยวบินกลับไม่ได้ จึงอนุญาตให้ลาเพิ่ม จนกว่าจะได้เที่ยวบินกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

และถึงแม้จะยืนยันว่าการลางานต่อเนื่องเกือบ 40 วัน สามารถทำได้เพราะอยู่ในระเบียบ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงว่า ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพราะต้องนำข้อมูลไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน ตีความข้อกฎหมาย และระเบียบการบริหารงานบุคคล ของ อบต. ให้กระจ่างเสียก่อน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark