ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นายกฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมใช้เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ แสดงวิสัยทัศน์หลายด้านของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อยอดความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับความท้าทาย ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมพบปะผู้นำ และนักธุรกิจ หลายประเทศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark