ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : แฉ จนท.ขายข้อมูลประมูลงาน-จ่อรับฮั้วประมูล กำนันนก เป็นคดีพิเศษ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ยังเกาะติดปมฮั้วประมูลงานของบริษัทกำนันนก ซึ่งล่าสุด มีเสียงยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้รับเหมารายหนึ่ง ยืนยัน การทุจริตผ่านกระบวนการอีบิดดิ้งมีอยู่จริง ติดตามกับ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข

แม้วันนี้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการได้งานของบริษัท กำนันนก และเครือข่าย ถึง 1,544 โครงการ ในห้วงเวลา 12 ปี รวมวงเงินงบประมาณกว่า 7,579 ล้านบาท จะได้มาอย่างถูกต้อง หรือมีการฮั้วประมูลหรือไม่ แต่หลังจากการประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ก็มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการตรวจสอบ ว่าอาจเป็นไปได้ที่ทางดีเอสไอจะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ

หลังการประชุมคลี่คลายคดีฮั้วประมูล ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจ จากนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ ที่ยอมรับถึงข้อจำกัดในการตรวจสอบ และขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ โดยหากมีการฮั้วประมูลเกิดขึ้นจริง นั่นอาจเป็นไปได้ว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตการมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ยังชัดเจนมากขึ้นผ่านการเปิดเผยของผู้รับเหมารายหนึ่ง ซึ่งประมูลงานและรับจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ที่ให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7 โดยยืนยันว่า มีขบวนการขายข้อมูลการประมูลงาน ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางจริง โดยราคาการซื้อขายรายชื่อข้อมูลจะขึ้นอยู่กับมูลค่างาน โดยมีคนกลางทำหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ 

ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากผู้รับเหมาซึ่งรับจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐที่อธิบายถึงรูปแบบการทุจริตและฮั้วประมูลซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขันราคา
 
นี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับในระหว่างการขยายผลตรวจสอบกรณีการฮั้วประมูลงานจัดซื้อจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยมีบริษัทของกำนันและเครือข่ายเป็นผู้ได้งาน และนำมาซึ่งคำถามถึงความโปร่งใสในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการประกวดราคา หรือ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อขจัดปัญหาการรั่วไหลการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ แต่เมื่อปรากฎข้อมูลในลักษณะนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อความโปร่งใส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark