ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

พระราหูย้าย 17 ตุลาคม 2566 เปิดวิธีไหว้ราหู ฤกษ์ไหว้-ของไหว้ พร้อมบทสวด

วิธีไหว้ราหู  ฤกษ์ไหว้ราหู

พระราหูย้าย 17 ตุลาคม 2566 เปิดวิธีไหว้ราหู ฤกษ์ไหว้-ของไหว้ พร้อมบทสวด

พระราหูย้ายราศี วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ราหูย้ายคือการที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเคราะห์ย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่ง ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยราหูจะย้ายราศีหนึ่งในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง และจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้ในทุกๆ 18 ปี ซึ่งในเดือนตุลาคม 2566 วันที่ 17  ตุลาคม 2566 ก็เป็นวงรอบสำคัญดาวราหูย้ายราศรี ซึ่ง หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ก็ได้โพตส์แนะนำ ทั้งวิธีไหว้ราหู ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และฤกษ์ไหว้ ของไหว้ พร้อมบทสวด ว่ามีต้องเตรียมอะไรบ้าง ดังนี้

ฤกษ์ไหว้ราหู

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 20.12 น

พิธีไหว้หันหน้าไปทางทิศไหน

ผู้ไหว้หันหน้า ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของไหว้ราหูและธูป

สีดำ หรือ สีม่วง จำนวน 8 หรือ 12 อย่าง

ประกอบด้วย

1. ของคาว เช่น ไก่ดำ,ซุปไก่
2. ของหวาน เช่น เฉาก๋วย,องุ่น
3. เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ,โคล่า


ขั้นตอนการไหว้ราหูและบทสวด

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป
อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล
มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน
เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทั้ง
ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ
ติฎฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง
ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ


พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ
โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหติมะมะ เหติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง
เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง
สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง
อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ


คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ของบูชาบารมีพระราหูเทวา โปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้า และครอบครัว ให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายใด ๆ ขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ขอให้สำเร็จสมปรารถนา โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

ลาของไหว้

เมื่อธูปใกล้หมด ให้ลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark