ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33,39 และ 40 ทำได้ง่ายๆ 24 ธ.ค. 2566 นี้


ความคืบหน้า ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00-16.00 น. โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยลูกจ้าง 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน” พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ

- ผู้ประกันตน ต้องมีสัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มี.ค.- ส.ค. 2566)
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

สำหรับนายจ้าง

- ต้องมีสัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มี.ค.- ส.ค. 2566)
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
- กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจหรือกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ “สปส. จะเปิดให้นายจ้าง และผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่ สปส.กรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ตั้งแต่วันที่ 12-31 ต.ค. 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 10 พ.ย. 2566  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566”ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียน https://sbe.sso.go.th/sbe/verify.do
2.กรอกข้อมูลส่วนตัว
3.กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
4.กรอกเบอร์โทรศัพท์
5.เลือกสถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ์
6.กดปุ่ม "ยืนยัน"
7.กดปุ่ม "ตกลง" สีน้ำเงิน
8.ตรวจสอบข้อมูล

โดยผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิเลือกตั้งประกันสังคมในพื้นที่ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเหมือนเลือกตั้งทางการเมือง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark