ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดสูตรคำนวณ หนี้กยศ. ใหม่ ลูกหนี้ 3.5 ล้านคนเตรียมเฮ ยอดหนี้ลด จ่ายเกินได้เงินคืน


ลูกหนี้ กยศ. เตรียมเฮ ! กฎหมายใหม่หนี้ลดลง เปิดสูตรคำนวณ ชำระเกิน 150% ของยอดกู้ อาจไม่ต้องผ่อนแล้ว ปิดหนี้-มีเงินคืน

เปิดวิธีคำนวณ หนี้กยศ. กฎหมายใหม่ภาระหนี้ลดลง จ่ายเกินได้เงินคืน วันนี้ (16 พ.ย.66) จากกรณีคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ ลูกหนี้ กยศ. ที่จะได้ลดภาระหนี้ หลังมีการปรับปรุงกฎหมาย กยศ. ใหม่ ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.66

สูตรคำนวณหนี้แบบใหม่ 
กยศ. จะปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ผู้กู้ชำระ ในส่วนนี้จะถูกหักเงินต้นก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นค่อยตามหักดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ เปลี่ยนวิธีจากเดิม จะตัดเบี้ยปรับก่อน แล้วตามด้วยดอกเบี้ย ส่วนเงินต้นจะถูกตัดเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้จะทำให้ยอดหนี้ลดลง โดย ลูกหนี้ กยศ. ทุกคนประมาณ 3.5 ล้านคน จะได้ประโยชน์จากแนวทางนี้ โดยลูกหนี้ที่ยังมีหนี้อยู่กับ กยศ. ที่ยังชำระไม่หมด หากคำนวณเงินต้น พบว่าชำระมาเกิน 150% แล้ว สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้เลย เพราะเมื่อคำนวณดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่นั้น ก็จะสามารถปิดยอดหนี้ได้ รวมถึงลูกหนี้ที่ส่งชำระเกินไว้ เมื่อคำนวณใหม่ก็จะคืนเงินให้ด้วย และจะทำให้ภาระของผู้ค้ำประกันหมดสิ้นไปตั้งแต่เดือนม.ค.67 เมื่อมีการปรับโครงสร้างของลูกหนี้ กยศ.

กรณีกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้อง และอยู่ในชั้นกรมบังคับคดี จำนวน 4.6 หมื่นราย ทางกยศ. จะมีการสร้างซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปคำนวณด้วยมือมาให้ก่อน โดยจะเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงกลุ่มลูกหนี้ที่จะหมดอายุความในเดือนมี.ค.67 อีก 4 หมื่นคน เพื่อปรับโครงการหนี้กับ กยศ.ใหม่ ซึ่งจะเป็นข่าวดี และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกหนี้ กยศ. ทั้งหมด โดยจะเริ่มนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน และขยายไปยังภูมิภาคต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark