ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ชาวนาตากข้าวเปลือกบนถนน ยาวกว่า 1 กิโลเมตร จ.บุรีรัมย์

สนามข่าว 7 สี - ปัญหาของชาวนา กรณีข้าวเปลือกที่เกี่ยวมีความชื้นสูง อย่างตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวนาหลายหมู่บ้านเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นจากท้องนา แต่ไม่มีพื้นที่หรือลานตากข้าวเปลือกเพื่อไล่ความชื้น ต้องเสี่ยงนำออกไปตากไว้ตามริมถนนทางหลวงชนบท เป็นทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ก่อนเก็บในยุ้งฉาง หรือนำไปขายตามโรงสี โดยต้องเฝ้าระวังข้าวเปลือกถูกลักขโมยไป และผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านไปมา 

ส่วนชาวนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่นี่เขาไม่ต้องเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนน เพราะนายไพฑูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง นายอำเภอยางสีสุราช เปิดลานตากข้าวเปลือกฟรี ทำให้มีชาวนาแห่เอาข้าวมาตาก จนเต็มลานหน้าที่ว่าการอำเภอ มีเจ้าหน้าที่ อส.ของอำเภอ คอยดูแลความปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงนำข้าวไปตากบนถนนหลวง อาจเกิดอุบัติเหตุ และยังทำผิดกฏหมาย ชาวนาต่างดีใจที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานราชการ เมื่อแดดดีใช้เวลาตากประมาณ 2 วัน ข้าวก็แห้ง นำใส่ถุงเก็บเข้ายุ้งฉางไว้บริโภคและรอนำไปขาย

ส่วนที่จังหวัดยโสธร ภาพมุมสูงบริเวณลาดจอดเครื่องบิน และรันเวย์ ภายในสนามบินกองทัพบก อำเภอเลิงนกทา ในตำบลโคกสำราญ ซึ่งเป็นสนามบินเก่าสมัยสงครามเวียดนาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ขออนุญาตหน่วยทหาร ให้ชาวนานำข้าวเปลือกไปตาก แทนการนำข้าวเปลือกตากตามถนน เหมือนพื้นที่อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของชาวนาและผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในแต่ละวันมีชาวนาพากันนำข้าวไปตากที่สนามบินแห่งนี้ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 คน สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ ใช้ระยะเวลาตากข้าวรายละประมาณ 2 วัน ก็จะขนย้ายข้าวเปลือกไปเก็บเข้ายุ้งฉางและส่งขาย แต่ในช่วงกลางคืนต้องคอยนอนเฝ้าข้าวเปลือก เพื่อป้องกันถูกลักขโมย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark