ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเกษตรกร ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท รับโอนตรงเข้าบัญชี


ตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรได้รับไร่ละ 1,000 บาท สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 14 พ.ย.66 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท  โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันจันทร์หน้า (20 พ.ย.66) และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยชาวนา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน เกษตรกรสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark