ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นโยบายแจกเงิน 10,000 บาท ไม่ใช่เกมการเมือง

ข่าวภาคค่ำ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โต้กลับประธานคณะก้าวหน้า อย่าเล่นเกมการเมือง หลังติงนโยบายแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ไม่คุ้มค่า

หลังจากที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ออกมาเสนอแนวทางการใช้เงิน 500,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่จะนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลลเล็ต บอกว่า เป็นนโยบายใช้เงินที่ไม่คุ้มค่า พร้อมเปรียบเทียบว่า เงินจำนวน กว่า 500,000 ล้านบาท ควรนำไปปรับปรุงสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ใน 5 ด้าน ได้แก่ เรื่องน้ำประปา ระบบการศึกษา รถประจำทางพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และบริการระบบแพทย์ทางไกล 

ล่าสุด นาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระพาณิชย์ โต้กลับ ขอให้ นายธนาธร ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความเห็นออกมาให้ครบ โดยใช้เหตุผลบนพื้นฐานความจริง ซึ่งการปรับปรุงสวัสดิการให้ประชาชน รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่แล้ว ตามนโยบายของแต่ละกระทรวงฯ ที่กำลังเดินหน้า

ประเด็นรัฐสวัสดิการที่นายธนาธรนำเสนอ หากใช้งบประมาณกว่า 500,000 ล้านบาทคงไม่เพียงพอ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น แต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังดำเนินการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์มากกว่า ขอนายธนาธร อย่ามองว่าการแจกเงินนี้เป็นเกมการเมือง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark