ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกรเช็กเงินเข้า คาดพร้อมโอน พ.ย. 66 นี้

เงินช่วยเหลือชาวนา

เงินช่วยเหลือชาวนาโอนแล้ว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกรเช็กเงินเข้า คาดพร้อมโอน พ.ย. 66 นี้

หลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาทโดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

ให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งวันโอนช่วยเหลือชาวนา จ่ายผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดคาดว่าในเดือน พ.ย. 2566 และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

เงินช่วยเหลือชาวนา

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยชาวนา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark