ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วันลอยกระทง 2566 ผลโพลเผย ร้อยละ 40.91 ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ วันลอยกระทง


เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2566 สำนักวิจัย สยาม เทคโน โพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายงานผลการสำรวจ เรื่องวันลอยกระทงกับคนที่คอย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,100 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า คนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.48 จะไปงานในวันลอยกระทง ร้อยละ 21.95 ไม่แน่ และร้อยละ 6.57 ไม่ไป

ผลสำรวจพบด้วยว่า ร้อยละ 62.06 คุยกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล ร้อยละ 28.68 เดินทางท่องเที่ยวกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล ร้อยละ 17.97 พาคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียลไปที่บ้านพัก และร้อยละ 17.74 นอนพักในห้องพักเดียวกันกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล

แบบสอบถามถามเกี่ยวกับความตั้งใจจะไปเที่ยวงานวันลอยกระทงกับคนเพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล พบว่า ร้อยละ 31.31 ตั้งใจจะไประดับปานกลางถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 68.69 ตั้งใจจะไประดับน้อยถึงไม่เลย นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 40.91 ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทง ร้อยละ 25.44 ไม่แน่ และร้อยละ 33.65 ไม่มี

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิจัย สยาม เทคโน โพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark