ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินช่วยชาวนา เช็กสิทธิก่อนใครได้บ้าง เตรียมพร้อม ก่อนรับโอนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท

เงินช่วยชาวนา

อัปเดตเงินช่วยชาวนา เช็กสิทธิก่อนใครได้บ้าง เตรียมพร้อม ก่อนรับโอนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท

เงินช่วยชาวนา หลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 2566/27 โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันโอนช่วยเหลือชาวนา จ่ายผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดคาดว่าในเดือน พ.ย. 2566 และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน

โดยสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

.เงินช่วยชาวนา

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยชาวนา ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เงินช่วยชาวนา

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark