ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

กทม. ติดอันดับ 9 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก


ต่างชาติ ต่างเทใจให้ “กรุงเทพมหานครฯ” ติดอันดับ 9 เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก จาการจัดอันดับทัั้งหมด 49 เมือง

วันนี้ (22พ.ย.66) InterNations เว็บไซต์สำหรับผู้ที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศ ซึ่งได้จัดอันดับ 49 เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก

โดยสำรวจชาวต่างชาติ 177 สัญชาติ และอาศัยอยู่ใน 181 ประเทศหรือดินแดน มากกว่า 12,000 คนทั่วโลก ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพชีวิต ความสะดวกในการอยู่อาศัย การเงินส่วนบุคคล และอื่น ๆ

ปรากฎว่า “กรุงเทพมหานครฯ” เมืองหลวงของ ประเทศไทย ติดอันดับที่ 9 จาก 49 ประเทศ โดยเกณฑ์การให้คะแนนมาได้จากหลากหลายปัจจัย อาทิ ด้านความเป็นมิตรในท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศ อากาศดี ด้านการทำงานและการพักผ่อน และความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน สำหรับอันดับ 1 ตกเป็นของเมือง “มาลากา” ประเทศสเปน ที่ชาวต่างชาติที่ยกย่องว่ามาลากา เป็นเมืองที่โดดเด่นด้านความปลอดภัย มีระบบขนส่งสาธารณะราคาไม่แพง มีกิจกรรมกีฬาสันทนาการมากมาย และชีวิตทางสังคมที่ดี แต่มีข้อเสียคือ หางานในท้องถิ่นได้ยาก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark