ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

เปิดบัญชีทรัพย์สิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวย 130 ล้าน ปืน 9 กระบอก


“ป.ป.ช.” เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “ลุงตู่” รอบ 9 ปี รวยเพิ่มเกือบ 2 ล้านบาท เงินลงทุนพุ่งเกือบ 3 เท่า ทะลุ  64 ล้านบาท แจ้งมีรถสปอร์ต “Porsche Panamera” 1 คัน

วันนี้ (24พ.ย 66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 18 คน ซึ่งรวมถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 ซึ่งถือเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินในรอบ 9 ปี มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 130,191,162.92 บาท แบ่งเป็น ทรัพย์สินเฉพาะของพล.อ.ประยุทธ์ 98,663,683.38 บาท ไม่มีหนี้สิน ส่วนของคู่สมรส มีทรัพย์สิน 31,527,479.54 บาท ไม่มีหนี้สินเช่นกัน

พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งมีรายการเงินฝาก 7 บัญชีรวม 13,773,881.02 บาท และ มีรายการเงินลงทุน 64,102,742.36 บาท แบ่งเป็น

- SFFP-A ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A) มูลค่า 43,530,023.20 บาท
- SFFP-B ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B) มูลค่า 6,158,222.43 บาท
- กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 ชนิด LTF มูลค่า 7,360,489.12 บาท
- กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส มูลค่า 35,453.21 บาท
- กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 921.87 บาท
- กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ มูลค่า 5,480,132.53 บาท
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) มูลค่า  347,500.00 บาท
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีหันว่า (SRIPANWA) มูลค่า 1,190,000.00 บาท

แจ้งมีรายการที่ดิน 2 แปลง รวม 3,256,060 บาท

- ที่ดินมรดกในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 ไร่ 87 ตารางวา มูลค่า 3073-060 บาท
- ที่ดินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน 83 ตารางวาซื้อมาในราคามูลค่าปัจจุบัน 183,000 บาท

แจ้งมีรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 3 ชั้น ในเขตพญาไท กทม. ครอบครองร่วมกับคู่สมรส รวมมูลค่าปัจจุบัน 3,600,000 บาท

แจ้งรายการยานพาหนะ 4 คัน มูลค่ารวม 10,720,000 บาท แบ่งเป็น

- รถยนต์ Ford Ranger มูลค่า 120,000 บาท
- รถยนต์ Mercedes Benz มูลค่า 2500 000 บาท
- รถยนต์ Porsche Panamera มูลค่า 4,500,000 บาท
- รถยนต์ Toyota Alphard 3,600,000 บาท

แจ้งรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 5,011,000 บาท แบ่งเป็น

- แหวน และกำไลข้อมือ 10 วง 735,000 บาท
- นาฬิกา 9 เรือน 3,000,000 บาท
- สร้อยคอทองคำ พร้อมพระ 6 เส้น 820,000 บาท
- อาวุธปืน 9 กระบอก 253,000 บาท
- จักรยาน 2 คัน 203,000 บาท

สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่พล.อ.ประยุทธ์ ยื่นต่อ ป.ป.ช. ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรส ทั้งสิ้น 128,664,535 บาท และ มีหนี้สินรวม  654,745 บาท  แบ่งเป็น

- พล.อ.ประยุทธ์ 102,317,152 บาท  ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 58,967,022 บาท, เงินลงทุน 9 แห่ง 23,072,380 บาท, ที่ดิน 2 แปลง 2,284,750 บาท, โรงเรือนฯ 2 ล้านบาท, ยานพาหนะ 4 คัน 11.8 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่น 4,193,000 บาท และ มีหนี้สิน 327,372 บาท
- ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 26,347,382 บาท มีหนี้สิน 327,372 บาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark