ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

DSI สอบทุจริตปลอมใบ กสน.5 ยื่นออกโฉนดที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมคลองท่อมกว่า 1,200 ไร่


DSI ประสานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมสอบกรณีออกโฉนดที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมคลองท่อมกว่า 1,200 ไร่ หลังพบใช้ใบ กสน.5 ปลอมออกโฉนดแล้ว 45 แปลง 

วันนี้ (20 ธ.ค.66) ร.ต.อ. สมัคร จันทร ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมคณะพนักงานสืบสวน ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือขอให้ดีเอสไอตรวจสอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5 ) ในพื้นที่สหกรณ์คลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 316 ฉบับ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจพบว่ามีการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์คลองท่อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

จากการลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่า มีการนำเอกสาร กสน.5 ดังกล่าว จำนวน 45 ฉบับ ไปประกอบยื่นขอออกโฉนดที่ดินแล้วจำนวน 45 แปลง สำหรับหนังสือ กสน.5 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 271 ฉบับ คณะพนักงานสืบสวนได้มีหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ขอตรวจสอบโฉนดที่ดินและสารบบที่ดินเพิ่มเติม โดยได้ส่งคณะพนักงานสืบสวนเข้าไปบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากดีเอสไอ โดยกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด โดยตรวจพบว่ามีการนำที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์คลองท่อม ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่ไม่อาจซื้อขายกันได้ไปขายให้กับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ทำให้สมาชิกสหกรณ์จำนวนมากได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีการปลอมเอกสารหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ในเขตนิคมสหกรณ์คลองท่อม เป็นจำนวนมากถึง 316 ฉบับ รวมเนื้อที่ที่ดินกว่า 1,200 ไร่ โดยเป็นการปลอมในกรณีต่างๆ เช่น การแก้ไขรายละเอียดในหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ได้แก่ การแก้ไขจำนวน เนื้อที่ ชื่อผู้ครอบครอง รูปที่ดิน เลขที่หนังสือ หรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์คลองท่อม หรือแม้แต่การทำปลอมเอกสารทั้งฉบับ โดยไม่ได้ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark