ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดเงื่อนไข Easy E-Receipt ช็อปลดหย่อนภาษี 2567

Easy E-Receipt
เปิดเงื่อนไข Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567 สูงสุด 50,000 บาท เริ่มช็อป 1 ม.ค.- 15 ก.พ. 67 

Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการ Easy E-Receipt เพื่อกระตุ้นการบริโภคช่วงต้นปี 2567 สนับสนุนการบริโภคในประเทศและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาว โดยบุคคลที่ได้สิทธิ์ Digital Wallet สามารถใช้มาตรการนี้ได้เช่นกัน สำหรับมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท และกระตุ้น GDP ปี 2567 ให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.18%

เงื่อนไข Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567

1. ซื้อสินค้า หรือบริการ ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
2. ซื้อสินค้าจากร้านค้า หรือบริการ ที่มีสัญลักษณ์ Easy E-Receipt ควบคู่กับ e-Tax Invoice & e-Receipt
3. สินค้า และบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ คือ ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น
4. สินค้า และบริการ ที่เข้าร่วมโครงการ  คือ สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษี VAT และสินค้าไม่เสียภาษี VAT แต่ได้รับการยกเว้น อาทิ ค่าซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร , ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ E-BOOK, สินค้า OTOP (โดยใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานยื่นลดหย่อน)
5. สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2567 รับสิทธิลดสูงสุด 50,000 บาท ซึ่งมีกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 68

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaigov.go.th
ขอบคุณภาพจาก ©ipopba - stock.adobe.com

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark