ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เริ่ม 4 จังหวัด 7 ม.ค. นี้

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

พร้อมให้บริการ! บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ นำร่อง  4 จังหวัด  พร้อมใช้ 7 ม.ค. 67 นี้

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 67 ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความพร้อมระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการใน จ.เพชรบุรี 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องโครงการ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาท

ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 4 จังหวัด ในวันที่ 7 มกราคม โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเปิดตัวโครงการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

ขณะนี้หน่วยบริการทุกระดับทั่วทั้ง จ.เพชรบุรี ได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเป็นระบบเดียวกันแล้ว มีการยืนยันตัวตน Provider ID ของบุคลากรทางการแพทย์ 4 สาขาหลักที่ให้บริการ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ 85.45% โรงพยาบาลอัจฉริยะทุกแห่งผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทุกโรงพยาบาลสามารถให้บริการประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์, นัดหมายออนไลน์, บริการการแพทย์และเภสัชกรรมทางไกล,ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล, ใบสั่งยา/สั่งแล็บ, ส่งยาทางไปรษณีย์, จ่ายเงินออนไลน์ รวมทั้งสื่อสารกับประชาชนผ่าน Line OA, Application และ Call Center

ซึ่งมั่นใจว่า ประชาชนจะเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ ลดเวลารอคอย และพร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับ ร้อยเอ็ด แพร่ และนราธิวาส ในวันที่ 7 มกราคม นี้ แน่นอน

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด (1 มกราคม 2567) จ.เพชรบุรี มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการแล้ว 219 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 120 แห่ง, อปท.(รพ.สต.) 5 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 4 แห่ง, สถานีกาชาด 1 แห่ง, รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง, รพ.เอกชน 2 แห่ง, ร้านยา/แล็บ 46 แห่ง, คลินิกเวชกรรม 38 แห่ง และคลินิกทันตกรรม 2 แห่ง มีประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้ว 218,444 คน หรือ 50.46% และยังเปิดให้ยืนยันตัวตนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และ รพ.สต.ทุกแห่ง

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก  กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark